เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1ตัวชี้วัดที่ 7 ตัวชี้วัดการดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริตEB16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชนประกาศเจตนารมณ์ฯ
  1. EB16 บันทึก ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรมฯ +ภาพ.pdf
  2. บันทึกข้อความรายงานสรุปมมาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf
  3. ประกาศโรงพยาบาลดอนมดแดง เรื่องมาตรการป้องรับสินบน.pdf
  4. ประกาศเเจตนารมย์ฯ-DMD-64.pdf
2ตัวชี้วัดที่ 7 ตัวชี้วัดการดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริตEB16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชนประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมและบริหารงานด้วยความโปร่งใส ในโรงพยาบาลดอนมดแดง
  1. EB16.1.pdf