เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใสEB11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องเรียนทั่วไป
  1. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องทั่วไป.pdf
2ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใสEB11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องเรียนประพฤติมิชอบ
  1. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องประพฤติมิชอบ.pdf
3ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใสEB11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนรายงานการดำเนินงานข้อร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลดอนมดแดง
  1. 11.pdf